Để forum LOAD NHANH HƠN Tất cả hình ảnh được hiển thị bằng các hình thu nhỏ, muốn xem ảnh gốc với kích thước thật và độ phân giải cao vui lòng click vào chữ ♥ ♫ Click Here ♥ ♫ ở phía dưới mỗi ảnh
Hình Ảnh Dự Phòng ĐẦY ĐỦ Của Topic Này ( Chống Link DIE )
Tên Albulm Ảnh: Pinout Nokia 7210c


Xem hình gốc: ♥ ♫ Click Here ♥ ♫