Click to enlarge or Click 3 link below - Link Never Die
Link 1: ♥ ♫ Click Here ♥ ♫ .:.Link 2: ♥ ♫ Click Here ♫ ♥.:.Link 3: ♥ ♫ Click Here ♫ ♥
[Giải Pháp] 6085 không hỗ trợ bộ sạc

gỡ bỏ con 4 chân V2000
Không xong thì sx4+writer pm full 1-309 cho nó 1 cái nữa